Λογισμικό συγχρονισμού φακέλων

Το να συγχρονίσετε φακέλους σημαίνει να δημιουργείτε ή να διαγράφετε φακέλους στις τοποθεσίες συγχρονισμού για να ταιριάζουν με τις ενέργειες του χρήστη στην μία από αυτές. Ο ίδιος αλγόριθμος Ο ίδιος αλγόριθμος χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό φακέλων όπως χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό αρχείων Τα αρχεία μέσα σε έναν φάκελο συγχρονίζονται ανεξάρτητα από τον ίδιο τον φάκελο.

Τα χαρακτηριστικά ενός φακέλου αντιγράφονται και αυτά όταν το Allway Sync δημιουργεί τον φάκελο σε άλλη συσκευή. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα περισσότερα προγράμματα δημιουργίας αντιγράφων φακέλων, αυτό το λογισμικό συγχρονισμού εάν ο φάκελος ήδη υπάρχει, δεν αντιγράφει τις ιδιότητες.