Αλγόριθμοι συγχρονισμού

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των αλγορίθμων συγχρονισμού του Allway Sync είναι:

 • Εφαρμόζει πραγματικό συγχρονισμό πολλών τρόπων (αμφίδρομη, προς τρείς πλευρές, κ.λπ.).
 • Χρησιμοποιεί μόνο τις τυπικές υπηρεσίες συστήματος αρχείων. Δεν μπλέκεται με το σύστημα, δεν χρησιμοποιεί οδηγούς ή άλλα μέσα που μπορούν να κάνουν το σύστημά σας πιο βαρύ.
 • Τα μεταδεδομένα αρχείων και φακέλων για κάθε συγχρονισμό συλλέγονται και αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων.
 • Η πιο πρόσφατη έκδοση των αρχείων καθορίζεται βάσει ενός συνδυασμού χαρακτηριστικών των αρχείων, μεγέθους και χρονικής σφραγίδας (όχι μόνο του χρόνου τροποποίησης του αρχείου).
 • Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το ποιο αρχείο είναι το πιο πρόσφατο, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση.
 • Πολλαπλές παρουσίες του Allway Sync με πρόσβαση σε ένα κοινό σύστημα αρχείων μπορούν να μοιράζονται κοινές βάσεις δεδομένων και μεταδεδομένων.
 • Σε περίπτωση βλάβης δικτύου, υλικού ή λογισμικού κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, κανένα από τα δεδομένα σας δεν θα καταστραφεί.
 • Βελτιστοποιημένο για να ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα απόδοσης.
 • Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τα διαγραμμένα αρχεία και φακέλους στη βάση μεταδεδομένων.
 • Δεν βασίζεται στην ακρίβεια του συστήματος αρχείων ή του ρολογιού του υπολογιστή.
 • Δημιουργεί και διατηρεί τη σωστή δομή φακέλου όταν χρειάζεται για τον σωστό συγχρονισμό αρχείων και φακέλων.
 • Συγχρονίζει δεδομένα εκτός των απλών αρχείων, όπως: κλειδιά μητρώου, αρχεία βάσεων δεδομένων, μηνύματα, επαφές, λίστες αναπαραγωγής κ.λπ.

Αυτοί οι αλγόριθμοι αναπτύχθηκαν από μια ομάδα εξέχουσων μαθηματικών και παρέχουν πολλά μοναδικά οφέλη στους χρήστες του λογισμικού μας.

Η άδεια χρήσης για εταιρείες λογισμικού είναι διαθέσιμη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν ενδιαφέρεστε.