Συγχρονισμός τοπικών και αφαιρούμενων συσκευών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ουσιαστικά οποιαδήποτε αφαιρούμενη συσκευή για να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας:

  • USB στικάκι.
  • Αφαιρούμενο σκληρό δίσκο.
  • Κάρτα μνήμης Flash.
  • Smartphone ή Τablet.
  • Συσκευή αναπαραγωγής MP3.
  • Ψηφιακή κάμερα.
  • Zip drive.