Σύμβαση άδειας τελικού χρήστη του Allway Sync

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Allway Sync, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΙΣ ΤΗΡΕΙΤΕ. ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕ ΕΣΑΣ, ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ Allway Sync

Η Botkind, Inc. ("Προγραμματιστής") σας χορηγεί ("Πελάτης") άδεια χρήσης του Allway Sync ή Allway Sync 'n' Go, με την επιφύλαξη των ξεχωριστών, εφαρμοστέων διατάξεων παρακάτω.

Για τους σκοπούς των παρακάτω παραγράφων, ο όρος "Πελάτης" ισχύει και για τους Πελάτες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα όπως ορίζεται παρακάτω, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά.

I. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Allway Sync (Allway Sync ΔΩΡΕΑΝ)

Οι πελάτες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αλλά όχι άλλοι πελάτες) επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δωρεάν το Allway Sync, με την επιφύλαξη των περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω. Όλοι οι υπόλοιποι πελάτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το Allway Sync Δωρεάν για τριάντα ημέρες και μόνο για σκοπούς αξιολόγησης.

Μη κερδοσκοπικός πελάτης ορίζεται ο πελάτης που χρησιμοποιεί το Allway Sync σε μη εμπορικό περιβάλλον και για μη κερδοσκοπική δραστηριότητα. Όλοι οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Allway Sync σε εμπορικό, επιχειρηματικό ή κυβερνητικό περιβάλλον ή σε στρατιωτικό ίδρυμα ή όταν ασκούν κερδοφόρες δραστηριότητες στο σπίτι δεν είναι πελάτες Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας. Οι πελάτες που είναι φοιτητές διαπιστευμένων πανεπιστημίων και γυμνασίων κατατάσσονται ως μη κερδοσκοπικοί πελάτες ακόμη και αν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο τους, ανήκει και λειτουργεί από την κυβέρνηση.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Δωρεάν Allway Sync έχει ορισμένους περιορισμούς και ότι αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου χωρίς ειδοποίηση ή υποχρέωση εκ μέρους του Προγραμματιστή. Επί του παρόντος, οι περιορισμοί ενδέχεται να μην επιτρέπουν στον Πελάτη να επεξεργάζεται περισσότερα από 40.000 αρχεία σε διαδοχική περίοδο 30 ημερών. Ωστόσο, αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν όταν συγχρονίζετε τοπικά αρχεία με τον λογαριασμό αποθήκευσης δεδομένων Allway Cloud online (συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν λογαριασμών Allway Cloud).

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Allway Sync PRO

Ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει εκδόσεις Pro του Allway Sync ή Allway Sync 'n' Go ("Allway Sync Pro") από τον ιστότοπο του Προγραμματιστή ή από άλλο διανομέα.

Ο πελάτης που αποκτά άδεια χρήσης για την έκδοση Pro του Allway Sync λαμβάνει μη αποκλειστική άδεια για να εγκαταστήσει και να εκτελέσει αυτό το λογισμικό μόνο σε έναν υπολογιστή.

Ο πελάτης που αποκτά άδεια χρήσης για την έκδοση Pro του Allway Sync 'n' Go λαμβάνει μη αποκλειστική άδεια για να εγκαταστήσει αυτό το λογισμικό μόνο σε μία αφαιρούμενη συσκευή και να την "τρέχει" από αυτήν την αφαιρούμενη συσκευή σε πολλούς υπολογιστές.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να συγχρονίζει δεδομένα με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή (χρησιμοποιώντας μονάδα δίσκου δικτύου) χωρίς να έχει λάβει ξεχωριστή άδεια χρήσης του Allway Sync Pro για άλλον αυτόν τον υπολογιστή.

Ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το Allway Sync Pro για εμπορικό timesharing.

Ο πελάτης δεν πρέπει να μισθώσει οποιαδήποτε άδεια του Allway Sync Pro σε άλλους.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η διαδικασία ενεργοποίησης του Allway Sync Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας που επιτρέπουν τη χρήση μίας άδειας του Allway Sync Pro σε έναν μόνο υπολογιστή ή αφαιρούμενη συσκευή. Ο πελάτης συμφωνεί με τη διαδικασία ενεργοποίησης για το Allway Sync Pro κατά τη διάρκεια της οποίας θα απαιτειθεί η μη αυτόματη εισαγωγή ενός κωδικού ενεργοποίησης. Ο προγραμματιστής, παρέχει στον Πελάτη έναν κωδικό ενεργοποίησης ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το υλικό του υπολογιστή του Πελάτη στον οποίο το Allway Sync είναι εγκατεστημένο. Ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει στον Προγραμματιστή το αναγνωριστικό υλικού 64-bit που υπολογίζεται από την εγκατάσταση του Allway Sync όταν το ζητήσει ο Προγραμματιστής. Ο Πελάτης μπορεί να στείλει αυτό το αναγνωριστικό υλικού στον Προγραμματιστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να υποβάλει μέσω μιας φόρμας ιστού στον ιστότοπο του Προγραμματιστή ή να το μεταβιβάσει κατά την διαδικασία ενεργοποίησης on-line που υλοποιείται από το Allway Sync όταν αυτό είναι διαθέσιμο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Allway Sync PRO: Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που αγοράζουν το Allway Sync Pro αποθηκεύονται στο σύστημα διαχείρισης χρηστών Pro. Ο Πελάτης επιτρέπει στον Προγραμματιστή να αποθηκεύσει αυτά τα δεδομένα στο διακομιστή του Προγραμματιστή. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Προγραμματιστή για επικύρωση αγοράς, ενεργοποίηση/επανενεργοποίηση των αδειών χρήσης του Allway Sync Pro, αποκατάσταση χαμένου κλειδιού ενεργοποίησης, παρακολούθηση επιστροφής χρημάτων άλλους σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Ο προγραμματιστής θα επιστρέψει το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε για άδεια του Allway Sync Pro εάν: - Η αίτηση επιστροφής σταλεί στον Προγραμματιστή εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του Allway Sync Pro από τον Πελάτη και - Ο Πελάτης παρέχει Απόδειξη Αγοράς, η οποία μπορεί να είναι η αρχική απόδειξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υπηρεσία Allway Sync Pro, πιστωτική κάρτα ή τραπεζική κατάσταση που εμφανίζει την αγορά του Allway Sync Pro, ή άλλες επαληθεύσιμες απόδειξεις αγοράς.

III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Allway Sync ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ PRO

Δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να καταργήσει τα στοιχεία ταυτοποίησης των προϊόντων, ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ειδοποιήσεων ή περιορισμών, ιδιοκτησίας του Allway Sync.

Ο πελάτης δεν επιτρέπετε να επέμβει με κανέναν τρόπο στον κώδικα προγραμματισμού του Allway Sync.

COPYRIGHT/ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το Allway Sync είναι το αποκλειστικό προϊόν του Δημιουργού του και των δικαιοπαρόχων του και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορική μυστικότητα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο Πελάτης αποκτά μόνο το δικαίωμα χρήσης του Allway Sync και δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, ρητό ή σιωπηρό, στο Allway Sync ή στα μέσα που περιέχει το Allway Sync εκτός από αυτά που καθορίζονται στην παρούσα Άδεια .

Ο Προγραμματιστής ή ο δικαιοπάροχός του, διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του Allway Sync και των μέσων που περιέχει.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ AUTOUPDATE: Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Πελάτη, το Allway Sync μπορεί να ελέγξει αυτόματα περίπου μία φορά την εβδομάδα το διακομιστή του Προγραμματιστή (http://syncapp.com) για νέες εκδόσεις και ενημερώσεις ασφαλείας. Εάν εντοπίσει μια έκδοση που είναι νεότερη από την έκδοση που είναι εγκατεστημένη, το Allway Sync θα προτείνει στον πελάτη την αναβάθμιση του στην πιο πρόσφατη έκδοση. Ο έλεγχος της νέας έκδοσης περιορίζεται στα ακόλουθα τεχνικά δεδομένα που πρέπει να μεταδοθούν στον διακομιστή του προγραμματιστή: τρέχουσα έκδοση του Allway Sync στο μηχάνημα του χρήστη, τυχαία παραγόμενο αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης 128 bit και τυπικές κεφαλίδες HTTP. Ο Πελάτης επιτρέπει να πραγματοποιηθούν αυτές τις μεταδόσεις.

NO WARRANTIES OF ANY KIND: Allway Sync IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.DEVELOPER DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN Allway Sync WILL MEET CUSTOMER'S REQUIREMENTS OR OPERATE IN AN ENVIRONMENT CREATED EITHER BY CUSTOMER OR ANY THRID PARTY OR THAT THE OPERATION OF Allway Sync WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE OR THAT Allway Sync ERRORS WILL BE CORRECTED. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF Allway Sync IS WITH CUSTOMER.

LIMITATION OF LIABILITY: NEITHER DEVELOPER NOR ANY OF ITS LICENSORS SHALL BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY Allway Sync INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF SAVINGS, REVENUE, DATA, INCURRED EITHER BY CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF DEVELOPER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ: Η παρούσα Άδεια ισχύει έως ότου τερματιστεί. Ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, καταργώντας την εγκατάσταση του Allway Sync και διαγράφοντας όλα τα αρχεία του προγράμματος. Η παρούσα Άδεια θα τερματιστεί αμέσως χωρίς ειδοποίηση από τον Προγραμματιστή εάν ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διαταξεις της παρούσας Άδειας. Μετά τον τερματισμό ή τη λήξη αυτής της Άδειας, ο πελάτης πρέπει να απεγκαταστήσει το Allway Sync και να διαγράψει όλα τα αρχεία του προγράμματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους νόμους και κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών (Νόμοι περί Εξαγωγών) για να διασφαλίσει ότι ούτε το Allway Sync ούτε τα άμεσα προϊόντα του εξάγονται άμεσα ή έμμεσα, παραβιάζοντας τους νόμους περί εξαγωγών ή χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους νόμους περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάδοσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων. Αν έχετε αποκτήσει νόμιμα το Allway Sync εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, συμφωνείτε ότι δεν θα επανεξαγάγετε το Allway Sync ούτε άλλα τεχνικά δεδομένα που λαμβάνονται, ούτε το άμεσο αυτό προϊόν, εκτός από τον τρόπο που επιτρέπεται από τους νόμους και κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και τους νόμους και κανονισμούς της δικαιοδοσίας στην οποία αποκτήσατε το Allway Sync.

JURISDICTION AND DISPUTES: This Agreement shall be governed by the laws of Florida. All disputes hereunder shall be resolved in the applicable state or federal courts of Florida. The parties consent to the jurisdiction of such courts, agree to accept service of process by mail, and waive any jurisdictional or venue defenses otherwise available.

SEVERABILITY: If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License shall be enforced to the maximum extent permissible so as to affect the intent of the parties, and the remainder of this License shall continue in full force and effect.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η παρούσα Άδεια συνιστά τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά τη χρήση του Allway Sync και της σχετικής τεκμηρίωσης και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με αυτό το αντικείμενο του θέματος. Καμία τροποποίηση ή τροποποίηση αυτής της Άδειας δεν θα είναι δεσμευτική παρά μόνο αν είναι γραπτή και υπογραφεί από δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προγραμματιστή.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ .

Προς αποφυγή παρερμηνειών, παρακαλούμε διαβάστε και το πρωτότυπο κείμενο της άδειας χρήσης. Μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας την γλώσσα σε ENGLISH